Bestyrelsen


Kirkegården bestyres og ledes af en kirkegårdsbestyrelse på 9 medlemmer. Hørsholm, Rungsted og Kokkedal Menighedsråd udpeger blandt rådenes valgte medlemmer hver henholdsvis 4, 2 og 2 medlemmer (i alt 8) til bestyrelsen. Fredensborg Provstiudvalg udpeger det 9. medlem blandt præsterne i Hørsholm, Rungsted og Kokkedal pastorater.

Bestyrelsens medlemmer

Benno Aulby, Hørsholm menighedsråd, næstformand
Ulla Hornstrup-Christensen, Hørsholm menighedsråd, kasserer,  kapeludvalg
Anelise Castenskiold, Hørsholm menighedsråd, kapeludvalg
Flemming Nielsen, Hørsholm menighedsråd, kulturudvalg og byggeudvalg
Asbjørn Asbjørnson, Rungsted menighedsråd, kulturudvalg
Erling Højsgaard, Rungsted menighedsråd, bestyrelsesformand, byggeudvalg
Jørgen Liljehult-Kristensen, Kokkedal menighedsråd, kontaktperson, byggeudvalg
Claus Gylden, Kokkedal menighedsråd, kulturudvalg
Dorte Fabrin Beltoft, Rungsted pastorat, kapeludvalg
Eddy Hasfeldt, medarbejderrepræsentant
Vagn Andersen, kirkegårdsleder, byggeudvalg, kulturudvalg

Asger Christensen, kirkegårdsassistent (uden for bestyrelsen) kapeludvalg