Procedure v/begravelser

Ved brug af kirkegårdens kapel, kontaktes kontoret for at reservere tidspunkt for højtideligheden. Dødsanmeldelse samt blanket for Ydelser, erklæring v/begravelse i eksisterende gravsteder afleveres senest 2 hele hverdage før handlingen. Er der ikke præst tilstede skal kontoret have et program.

Begravelser kan finde sted: mandag – lørdag kl. 9 – 14 efter aftale. Der er berammet 30 min. til højtideligheden. Der kan ikke finde højtideligheder sted på søn- og helligdage. Begravelser fra kirker eller andre kapeller kan kun foregå med senest ankomst til kirkegården kl. 14.45.