Kistegravsted

Til én jordbegravelse købes et gravsted på mindst 3 kvadratmeter, man kan også vælge at købe flere pladser.

Gravstedet købes for 20 år, som er fredningstiden for en kiste. På disse gravsteder kan der også nedsættes urner.

Der findes traditionelle gravsteder med afgrænsning af enten hække eller stenkanter, med mulighed for eget valg af beplantning og gravsten i henhold til gældende servitut for afdelingen.

Der er også gravsteder udlagt i græs, i nogle områder med mulighed for at sætte årstidens blomster foran stenen, blivende planter bagved stenen. Monumentet skal ifølge servitutten være natursten.

Download denne PDF, som giver et overblik over de forskellige afdelinger med kistegravsteder.

Kistegravsteder er markeret med grøn og Urnegravsteder er markeret med orange