Valg af gravsted

Som i så mange af livets forhold har vi også ved dets afslutning brug for gode råd i forbindelse med beslutninger, der ofte rækker mange år frem.

I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale åbent om begravelsesform og valg af gravsted. Det er heller ikke ualmindeligt, at man reserverer et gravsted til senere brug. Hørsholm kirkegård er planlagt således, at der kan tages hensyn til mange forskellige ønsker.

Ved valg af gravsted kontakter man kontoret på tlf. 45 86 05 84 og aftaler en tid. Her går man rundt på kirkegården med en ansat og ser på forskellige muligheder. Vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til de ønsker der måtte være. Der kan være afdelinger, hvor der ikke findes ledige gravsteder

Læs mere om

Kistegravsteder

Urnegravsteder