Valg af gravsted

Som i så mange af livets forhold har vi også ved dets afslutning brug for gode råd i forbindelse med beslutninger, der ofte rækker mange år frem.

I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale åbent om begravelsesform og valg af gravsted. Det er heller ikke ualmindeligt, at man reserverer et gravsted til senere brug. Hørsholm kirkegård er planlagt således, at der kan tages hensyn til mange forskellige ønsker.

Uanset om afdøde var medlem eller ikke medlem af folkekirken skal der normalt betales for et gravsted - også hvis det er urnenedsættelse på de ukendtes afd. på Kirkegården. Var afdøde medlem af folkekirken og bosat i Fredensborg provsti er gravsted, begravelse og urnenedsættelse nu gratis. Læs mere på flg. link

Fredensborgprovsti

Det er den person der underskriver dødsanmeldelsen som hæfter for betalingen af begravelse og gravsted.

Ved valg af gravsted kontakter man kontoret på tlf. 45 86 05 84 og aftaler en tid. Her går man rundt på kirkegården med en ansat og ser på forskellige muligheder. Vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til de ønsker der måtte være. Der kan være afdelinger, hvor der ikke findes ledige gravsteder.

Læs mere om

Kistegravsteder

Urnegravsteder