Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Nærmeste pårørende kan selv anmelde dødsfaldet med nemID over www.borger.dk eller gennem en bedemand/begravelsesforretning.